• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

ადმინისტრაციული ხარჯები

2021 წლის შრომის ანაზღაურება საკრებულოსა და მერიაში 2021 წლის მივლინების ხარჯები საკრებულოსა და მერიაში 2022 წლის შრომის ანაზღაურება საკრებულოსა და მერიაში 2022 წლის მივლინების ხარჯები საკრებულოსა და მერიაში 2021 -2022 წლების სარეზერვო ფონდის ხარჯები 2021-2022 წლების საკომუნიკაციო ხარჯები 2021-2022 წლების წარმომადგენლობითი ხარჯები 2021-2022 წლების საწვავის ხარჯი 2021-2022 წლების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2021-2022 წლებში სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერის სახით გამოყოფილი ფინანსური სახსრების შესახებ 2023 წლის სამივლინებო ხარჯები საკრებულოსა და მერიაში 2023 წლის შრომის ანაზღაურება საკრებულოსა და მერიაში