• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2020-2023 წ. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2021-2024 წ. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2022-2025 წ. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2023-2026 წ. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი - 2022 წ. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმა შიდა აუდიტის 2022-2024 წლების სტრატეგიული გეგმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2022 წლის სამოქმედო გეგმა თერჯოლის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა შშმპ 2024 წლის სამოქმედო გეგმა