• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

ინფრასტრუქტურული პროექტები

                                                                                                             2024 წელს  დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები
N მუნიციპალიტეტი  პროექტების დასახელება პროექტის კატეგორია აღწერა შენიშვნა
1 თერჯოლა ქ. თერჯოლაში არსებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დარბაზის სარემონტო სამუშაოები შენობები აღნიშნულ შენობაში მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ბენეფიციალები ატარებენ ღონისძიებებს, შენობა საჭიროებს სრულ კოსმეტიკურ რემონტს დაწყებულია 2023 წელს
2 თერჯოლა სოფ. ჭალასთავთან დამაკავშირებლი გზის რეაბილიტაცია გზა გზა ძლიერ დაზიანებულია, პროექტის ფარგლებში მოეწყობა არმირებული ბეტონის საფარი და სანიაღვრე სისტემა დაწყებულია 2023 წელს
3 თერჯოლა ქ. თერჯოლაში ვაჟა-ფშაველას მე-6 შესახვევში არსებული გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
4 თერჯოლა სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია 2022-2023 წლებში, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
5 თერჯოლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფ. გოდოგანში საავტომობილი გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა / რეაბილიტაცი გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია 2022-2023 წლებში, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
6 თერჯოლა სოფ. გოდოგანში ხორხის უბანში გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია2023 წელს, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით 189473 ლარი დაფინანსდება 2025 წელს
7 თერჯოლა სოფ. ზედა სიმონეთში აბჟანდაძეების უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით 664210 ლარი დაფინანსდება 2025 წელს
8 თერჯოლა სოფ. ნახშირღელეში ხორხის უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
9 თერჯოლა სოფ. ჩხარში სკოლასთან დამაკავშირელი გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია 2022-2023 წლებში, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
10 თერჯოლა სოფ. ბარდუბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია2023 წელს, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
11 თერჯოლა სოფ. ზედა და ქვედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია2023 წელს, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
12 თერჯოლა სოფ. კვახჭირი-ოდილაურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია2023 წელს, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით 184210 ლარი დაფინანსდება 2025 წელს
13 თერჯოლა სოფ. გოგნში ტყიბულთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია 2022-2023 წლებში, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
14 თერჯოლა ქ. თერჯოლაში სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია2023 წელს, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
15 თერჯოლა სოფ. ძევრში კალატოზები-ვერულაშვილების უბანში წყლის სისტემის მოწყობა წყალი მოსალხეობას წყალი არ მიეწოდება, პროექტის ფარგლებში მოხდება სატუმბი სადგურის, მიმწოდებელი ქსელის და სათავე რეზერვუარების მოწყობა  
16 თერჯოლა ქ. თერჯოლაში არსებული მუსიკალური სკოლის შენოსბის რეაბილიტაცია შენობები სამუსიკო სკოლის შენობა ამორტიზირებულია, საჭიროებს როგორც გამაგრებით ასევე კოსმეტიკურ რემონტს 615037 ლარი დაფინანსდება 2025 წელს
17 თერჯოლა სოფ. სიქთარვაში მემანიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
18 თერჯოლა სოფ. სიქთარვაში ყაზაიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
19 თერჯოლა ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის მეორე შესახვევში გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
20 თერჯოლა სოფ. საზანოში ჩიხორი შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია 2022-2023 წლებში, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  
21 თერჯოლა სოფ. 26 მაისი საზანოს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია გზა გზის ნაწილი უკვე რეაბილიტირებულია 2019 წელს, დაფინანსების ფარგლებში გაგრძელდება რეაბილიტაცია არმირებული ბეტონის საფარით  

2023 წელს დაგეგმილი პროექტების დასახელება

1.       სოფ.ახალთერჯოლაში სასმელი წყლის ქსელის მშენებლობა - დასრულებული

2.       თერჯოლა-ღვანკითის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

3.       სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

4.       სოფე.ჩხარის ცენტრალურ წყალსადენში წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით სათავე რეზერვუარისა და მიმწოდებელი მაგისტრალი მოწყობის სამუშაოები - დასრულებული

5.       ავტობანიდან ბარდუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები - დასრულებული

6.       თერჯოლის რაიონ სოფელ კვახჭირში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

7.       სოფ. ქვედა ალისუბანი-ზედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები - დასრულებული

8.       სოფ.გოდოგანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა / რეაბილიტაცია - დასრულებული

9.       ძევრი ჩხარიეწერთან დამაკვშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული


2022 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტები

2022 წელს თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ განხორციელდა შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება:

1.      სოფელ ზედა  საზანოს  საბავშვო ბაღის მშენებლობა - დასრულებული

2.      სოფელ ღვანკითი-ავტობანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

3.      ქ. თერჯოლაში პუშკინის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

4.      სოფელ ახალთერჯოლაში სასწმელი წყლის ქსელის მოწყობა - დასრულებულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული 2022 წლის ვალდებულება. სამუშაოები განახლდება 2023 წლიდან.

5.      სოფელი თავასა-თუზის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

6.      სოფელ გოგნში ტყიბულთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

      7.  სოფ სარბევში გზის 400 მეტრიანი მონაკვეთის მოწყობა ბეტონის საფარით - დასრულებული

      8. სოფ. ჩიხორი-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

     9. ქ. თერჯოლაში ვარლამ მაკარიძის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

    10. თერჯოლა - ღვანკითის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - დასრულებულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული 2022 წლის ვალდებულება. სამუშაოები განახლდება 2023 წლიდან.

   11. სოფ. ბარდუბანში სათემოს უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

  12. ქ. თერჯოლაში მაჩიტიძეების უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული