• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

ინფრასტრუქტურული პროექტები

2022 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტები

2022 წელს თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ განხორციელდა შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება:

1.      სოფელ ზედა  საზანოს  საბავშვო ბაღის მშენებლობა - დასრულებული

2.      სოფელ ღვანკითი-ავტობანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

3.      ქ. თერჯოლაში პუშკინის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

4.      სოფელ ახალთერჯოლაში სასწმელი წყლის ქსელის მოწყობა - დასრულებულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული 2022 წლის ვალდებულება. სამუშაოები განახლდება 2023 წლიდან.

5.      სოფელი თავასა-თუზის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

6.      სოფელ გოგნში ტყიბულთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

      7.  სოფ სარბევში გზის 400 მეტრიანი მონაკვეთის მოწყობა ბეტონის საფარით - დასრულებული

      8. სოფ. ჩიხორი-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

     9. ქ. თერჯოლაში ვარლამ მაკარიძის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

    10. თერჯოლა - ღვანკითის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - დასრულებულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული 2022 წლის ვალდებულება. სამუშაოები განახლდება 2023 წლიდან.

   11. სოფ. ბარდუბანში სათემოს უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

  12. ქ. თერჯოლაში მაჩიტიძეების უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული