• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

ინფორმაცია მერიის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებამ  ეტაპზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანსია არ გამოცხადებულა

ვაკანსია: ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ვაკანსიას ფოტო-ვიდეო გადამღების პოზიციაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა არსებულ ვაკანტურ პოზიციაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ საკონკურსო კომისიის შექმნისა და თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ საკონკურსო კომისიის წევრების დანიშვნის შესახებ N37-2822283001 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ვაკანსიის N 74046 - ინფორმაცია დასრულების შესახებ კონკურსში გამარჯვებული ივანე მარუაშვილი ივანე მარუაშვილის პროფესიული რეზიუმე საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ - ცვლილება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი საქ. მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის N204 დადგენილება - საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ რეორგანიზაციის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა გეგმის დამტკიცებისა და სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ