• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

ბიუროს სხდომის ოქმები

ბიუროს სხდომის ოქმი N1 ბიუროს სხდომის ოქმი N2 ბიუროს სხდომის ოქმი N3 ბიუროს სხდომის ოქმი N4 ბიუროს სხდომის ოქმი N5 ბიუროს სხდომის ოქმი N6 ბიუროს სხდომის ოქმი N7 ბიუროს სხდომის ოქმი N8 ბიუროს სხდომის ოქმი N9 ბიუროს სხდომის ოქმი N10 ბიუროს სხდომის ოქმი N12 (08,12,2021) ბიუროს სხდომის ოქმი N13 (13,12,2021) ბიუროს სხდომის ოქმი N14 22,12,2021 ბიუროს სხდომის ოქმი N11 ბიუროს სხდომის ოქმი N12 ბიუროს სხდომის ოქმი N13 ბიუროს სხდომის ოქმი N14 ბიუროს სხდომის ოქმი N15 ბიუროს სხდომის ოქმი N16 ბიუროს სხდომის ოქმი N17 ბიუროს სხდომის ოქმი N18 ბიუროს სხდომის ოქმი N19 ბიუროს სხდომის ოქმი N20 ბიუროს სხდომის ოქმი N21 ბიუროს სხდომის ოქმი N22 ბიუროს სხდომის ოქმი N1 ბიუროს სხდომის ოქმი N2 ბიუროს სხდომის ოქმი N3 ბიუროს სხდომის ოქმი N4 ბიუროს სხდომის ოქმი N5 ბიუროს სხდომის ოქმი N6 ბიუროს სხდომის ოქმი N7 ბიუროს სხდომის ოქმი N8 ბიუროს სხდომის ოქმი N9 ბიუროს სხდომის ოქმი N10 ბიუროს სხდომის ოქმი N11 ბიუროს სხდომის ოქმი N12 ბიუროს სხდომის ოქმი N13 ბიუროს სხდომის ოქმი N14 ბიუროს სხდომის ოქმი N15 ბიუროს სხდომის ოქმი N16 ბიუროს სხდომის ოქმი N17 ბიუროს სხდომის ოქმი N18 ბიუროს სხდომის ოქმი N 1- 09.01.2024 წ. ბიუროს სხდომის ოქმი N 2 - 18.01.2024 ბიუროს სხდომის ოქმი N 3 - 06.02.2024 ბიუროს სხდომის ოქმი N 4 - 05.03.2024 ბიუროს სხდომის ოქმი N 5 - 02.04.2024 ბიუროს სხდომის ოქმი N 6 - 30.04.2024 ბიუროს სხდომის ოქმი N7 - 14.05.2024 ბიუროს სხდომის ოქმი N 8 - 23.05.2024 ბიუროს სხდომის ოქმი N 9 - 04.06.2024 ბიუროს სხდომის ოქმი N 10 - 13.06.2024 ბიუროს სხდომის ოქმი N 11 - 02.07.2024