• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

იურიდიული პირების საშტატო ნუსხა

ა(ა)იპ თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის 2023 წლის საშტატო ნუსხა ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრის 2023 წლის საშტატო ნუსხა ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი ა9ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ა(ა) თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი ა(ა)ა თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ა(ა)იპ თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის 2024 წლის საშტატო ნუსხა ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრის 2024 წლის საშტატო ნუსხა ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრის 2024 წლის საშტატო ნუსხა ა(ა) თერჯოლის მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრის 2024 წლის საშტატონუსხა ა(ა) იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრის 2024 წლის საშტატო ნუსხა ა(ა)იპ თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრის 2024 წლის საშტატო ნუსხა