• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

დასახლების (სოფლის) მხარდაჭერის პროგრამები

დასახლების (სოფლის) მხარდაჭერის პროგრამები - 2022 წელი

ალისუბანი - 2022 წელი ახალთერჯოლა - 2022 წელი ბარდუბანი -2022 წელი გოგნი - 2022 წელი გოდოგანი - 2022 წელი ეწერი - 2022 წელი ზედა სიმონეთი - 2022 წელი თუზი - 2022 წელი კვახჭირი - 2022 წელი ნახშირღელე - 2022 წელი რუფოთი - 2022 წელი სიქთარვა - 2022 წელი ქვედა სიმონეთი - 2022 წელი ღვანკითი - 2022 წელი ჩხარი - 2022 წელი ძევრი - 2022 წელი ჭოგრნარი საზანო - 2022 წელი ეწერი 2002 წელი განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებსი განსახორციელებელი პროექტების შესახებ განსახორციელებელი პროექტების ნუსხა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ - 2023 წელი საერთო კრების სხდომის ან კონსულტაციის ჩატარების თარიღი და დრო - 2023 წელი საქ. მთავრობის განკარგულება N2476 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ ბრძანება - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრების/ რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ საპროექტო წინადადების ფორმა