• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

2021 წლის ბიუჯეტი

ინფორმაცია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ  https://drive.google.com/drive/folders/1MV2wDC80RbugwcRvOkO95qcCee7JIuv-

2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება 2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება 2021 წლის ბიუჯეტი 2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება 2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი ინფორმაცია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ ინფორმაცია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სამი თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს შექმნისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ