• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

საკრებულოს სხდომის ოქმები

საკრებულოს სხდომის N1 ოქმი საკრებულოს სხდომის N2 ოქმი საკრებულოს სხდომის N3 ოქმი საკრებულოს სხდომის N4 ოქმი საკრებულოს სხდომის N5 ოქმი საკრებულოს სხდომის N6 ოქმი საკრებულოს სხდომის ოქმი N7 საკრებულოს სხდომის ოქმი N8 საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 საკრებულოს სხდომის ოქმი N12 (03,12,2021) საკრებულოს სხდომის ოქმი N14 (08,12,2021) საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 (23,12,2021) საკრებულოს სხდომის ოქმი N 13 (07.12.2021) საკრებულოს სხდომის ოქმი N10 საკრებულოს სხდომის ოქმი N11 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12 საკრებულოს სხდომის ოქმი N13 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N14 საკრებულოს სხდომის ოქმი N15 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N16 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N17 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N18 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N19 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N20 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N21 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N22 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N23 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N1 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N3 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N4 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N5 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N6 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N7 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N8 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N9 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N10 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N11 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N13 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N14 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N15 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N16 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N17 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N18 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N19 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N 20 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N 1 - 10.01.2024 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N 2 - 18.01.2024 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N 3 - 07.02.2024 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N 4 - 06.03.2024 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N 5 - 03.04.2024 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N 6 - 01.05.2024 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N 7 - 15.05.2024 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N 8 - 24.05.2024 საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N 9 - 05.06.2024 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N 10 - 14.06.2024