• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

განკარგულება


თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ახლადარჩეულ საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ,,ქართული ოცნებადემოკრატიული საქართველო“-ს რეგისტრაციის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ,,ევროპული საქართველოს“ რეგისტრაციის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ბადრი ბუცხრიკიძის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ გრიგოლ გიორგაძის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ბიძინა ბუცხრიკიძის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ თემური ქოჩიაშვილი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო- საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ შალვა ჭანკვეტაძის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებიული მოქალაქეების 2021 წლის დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის Nგ-29.29203643 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური დახმარების პროგრამა’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის N29.292036414 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის N29.292036410 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (სრიგპ) საქართველოს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე (სრიგპ) საქართველოს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე (სრიგპ) საქართველოს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის N29.29203644 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარების პროგრამა’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის N29.29203647 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის III-ე კვარტლის შესრულების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ რეგისტრაციის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N გ-29.29201410 ეპილეფსიიით ან პარკისონით დაავადებულთა 2022 წლის პროგრამა პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ მარტოხელა მშობლის დახმარების 2022 წლის პროგრამა 18 წლამდე შშმ პირთა რეაბილიტაციის 2022 წლის პროგრამა სახლდაზიანების 2022 წლის პროგრამა უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის, ქირით უზრუნველყოფის 2022 წლის პროგრამის დიალიზის 2022 წლის პროგრამა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2022 წლის სამოქმედო გეგმ 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და გეგმის დამტკიცების შესახებ უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების დახმარების 2022 წლის პროგრამა უსინათლოთა დახმარების 2022 წლის პროგრამა საკვები პროდუქტებით დახმარების პროგრამა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა ახალშობილთა დახმარების 2022 წლის დახმარების პროგრამა სამედიცინო თანადაფინანსების 2022 წლის პროგრამა ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა ფენილკეტონურიისა და 18 წლამდე დიაბეტით დდავადებულ ბავშვთა დახმარების 2022 წლის პროგრამა გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ფართის გადაცემა (პრობაცია) გენდერული საბჭოს შემადგენლობის შესახებ ამბერკი დოლაკიძისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ ფრიდონ გვენეტაძისათვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის გადაცემის შესახებ ცვლილება იურიდიულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობაში ფრაქციის გაუქმების შესახებ ლევან კვატაისათვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 2022 წლის ბიუჯეტის პირველი კვრატლის შესრულება ჯანდაცვის კომისიის შემადგენლობის ცვლილება ფრაქცია ევროპული საქრთველოს რეგისტრაციის შესახებ ფართის უზუფრუქტით გადაცემა ( სოფლის განვითარების სააგენტო) ფართის ქირავნობა (წყალმომარაგება) სკოლა მზეკაბანისათვის ქირის გადანაწილების შესახებ საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და საპრივატიზაციო გეგმის დამტკიცების შესახებ განკარგულება სოფლის პროგრამრბი 2022 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება (დანართი) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონებისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021-2024 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ რგფ სოფლის პროგრამების დანართი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმა 2022 წლის ბიუჯეტის სამი თვის შესრულება (დანართი) ცვლილება 2021-2024 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 08 დეკემბრის გ-29.29213421 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის II კვარტლის შესრულების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობისა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე მედიკამენტებით დახმარების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად გაჭივრებული და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტებით დახმარების 2022 წლის პროგრამში ცვლილების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილების სესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების 2022 წლის დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტექნიკური წყლის მიწოდების საფასურის (ტარიფის) დადგენის, საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლების წყალმომარაგების თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ