• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

აუქციონზე განსაკარგი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ნუსხა აუქციონზე განსაკარგი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნუსხა აუქციონზე განსაკარგი, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება ( უძრავ-მოძრავი) განკატგულება პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა განკარგულება პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ დანართი N1 განკარგულება მოძრავი ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ დანართი N2 აუქციონზე განსაკარგი, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება ( უძრავ-მოძრავი) 26.10.2022 09.11.2022წ. მდგომარეობით გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ ინფორმაცია განკარგულება საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის გეგმის დამტკიცების შესახებ განკარგულების დანართი - 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა განკარგულება - უზურფუქტის ფორმით ქონების გადაცემის შესახებ