• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

იურიდიული პირები


ა(ა) იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი - სოსო დევიძე 599958971
ა(ა) იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი -  თამარ არჯევანიძე 599948255
ა(ა) იპ თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი - მაია თორთლაძე 595540590

ა(ა) იპ  თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის, სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი - ნინო ოქრუაძე

591919235
ა(ა) იპ  თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური - ტარიელ ფანჩულიძე 599935936
ა(ა) იპ  თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი - ირაკლი ჩხეიძე 599331480