• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

იურიდიული პირები


ა(ა) იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი - სოსო დევიძე 599958971
ა(ა) იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი -  თამარ არჯევანიძე 599948255
ა(ა) იპ თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი - მაია თორთლაძე 595540590

ა(ა) იპ  თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის, სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი - ნინო ოქრუაძე

591919235
ა(ა) იპ  თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური - ტარიელ ფანჩულიძე 599935936
ა(ა) იპ  თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი - ირაკლი ჩხეიძე 599331480

ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნ. სამსახურის საშტატო ნუსხა ა(ა)იპ თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრის საშტატო ნუსხა ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების,კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრის საშტატო ნუსხა ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრის საშტატო ნუსხა " ა(ა) იპ თერჯოლის მოსწავლე–ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი " ააიპ სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრის დამტკიცებული საშტატო ნუსხა ააიპ დასუფთავების სამსახურის დამტკიცებული საშტატო ნუსხა ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის დამტკიცებული საშტატო ნუსხა (2) ააიპ სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრის დამტკიცებული საშტატო ნუსხა (1) ააიპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების და ტურიზმის დამტკიცებული მუნ. ცენტრის საშტატო ნუსხა ააიპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრის დამტკიცებული საშტატო ნუს_compressed ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი"-ს მიერ 2022 წელს განხორციებული შესყიდვები ა(ა)იპ - თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური ცენტრის მიერ 2022 წელს განხორციელებული შესყიდვები