• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

იურიდიული პირები და შპს -ეები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მმართველობაში მყოფი ა(ა)იპ-ბის დირექტორების საკონტაქტო ინფორმაცია
N დასახელება საკონტაქტო ტელეფონი სახელი, გვარი ელ.ფოსტა მისამართი
1 ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კუპტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი. სოსო დევიძე 599 95 80 71 [email protected] თერჯოლა, შოთაძის ქ. N6
2 ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრი
თამარ არჯევანიძე 599948255 [email protected] თერჯოლა, რუსთაველის . N109
3 ა(ა)იპ  სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი
მაია თორთლაძე 595540590 [email protected] თერჯოლა, შოთაძის ქ. N6
4 ა(ა)იპ  თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი
ნინო ოქრუაძე 591919235 [email protected] თერჯოლა, შოთაძის ქ. N4
5 ა(ა)იპ -თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური ცენტრი
ტარიელ ფანჩულიძე 599 935 936 [email protected] თერჯოლა, რუსთაველის ქ.  N112
6 ა(ა)იპ  თერჯოლის  სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიც. ცენტრი ირაკლი ჩხეიძე 599331480 [email protected] თერჯოლა, რუსთაველის . N106
ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნ. სამსახურის საშტატო ნუსხა ა(ა)იპ თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრის საშტატო ნუსხა ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების,კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრის საშტატო ნუსხა ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრის საშტატო ნუსხა " ა(ა) იპ თერჯოლის მოსწავლე–ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი " ააიპ სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრის დამტკიცებული საშტატო ნუსხა ააიპ დასუფთავების სამსახურის დამტკიცებული საშტატო ნუსხა ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის დამტკიცებული საშტატო ნუსხა (2) ააიპ სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრის დამტკიცებული საშტატო ნუსხა (1) ააიპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების და ტურიზმის დამტკიცებული მუნ. ცენტრის საშტატო ნუსხა ააიპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრის დამტკიცებული საშტატო ნუს_compressed ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი"-ს მიერ 2022 წელს განხორციებული შესყიდვები ა(ა)იპ - თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური ცენტრის მიერ 2022 წელს განხორციელებული შესყიდვები 2023 წელი - ა(ა)იპ თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრის და ფილიალების 2023 წლის საშტატო ნუსხა 2023 წელი - ა(ა)იპ თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახურის 2023 წლის საშტატო ნუსხა 2023 წელი - ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრის 2023 წლის საშტატო ნუსხა 2023 წელი - ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრის 2023 წლის საშტატო ნუსხა 2023 წელი - ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრის 2023 წლის საშტატო ნუსხა 2023 წელი - ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრის 2023 წლის საშტატო ნუსხა ა(ა)იპ თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახურის მიერ 2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრის 2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში ა(ა)იპ მოსწავლე-ახაგაზრდობის მუნ. ცენტრის 2022 წლის ფინანსური ანგარიში ა(ა) იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრის 2022 წლის ფინანსური ანგარიში შპს-ეების შესახებ ინფორმაცია