• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

საკრებულოს კომისიების ოქმები

იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N1 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N2 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N3 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N4 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N5 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N6 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N7 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N8 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N9 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N10 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N1 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N2 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N3 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N4 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N5 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N6 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N7 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის N1 ოქმი საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N1 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N2 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N3 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N4 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N5 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N6 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N7 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი ( 08.12.2021) საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი (13.12.2021) საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი (22.12.2021) ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N1 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N2 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი (08.12.2021) ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი (08.12.2021) საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N8 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N8 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N11 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N9 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N9 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N3 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N10 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N12 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N10 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N4 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N5 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N11 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N11 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N12 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N6 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N13 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N12 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N13 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N14 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N13 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N7 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N14 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N14 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N8 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N15 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N15 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N15 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N16 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N16 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N17 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N17 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N16 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N17 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N18 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N1 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N1 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N1 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N1 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N2 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N2 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N2 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N2 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N3 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N4 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N3 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N3 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი N1 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N4 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N5 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N5 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N3 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N6 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N4 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N4 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N7 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N5 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N5 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N8 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N9 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N6 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N7 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N6 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N8 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N6 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N10 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N7 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N9 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N11 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N10 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N8 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N12 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N9 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N11 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N7 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N10 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N12 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N13 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N13 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N8 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N14 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N11 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N 1 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N 1 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N 14 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N 1 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N 2 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N 2 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N 1 - 09.01.2024 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N 2 - 06.02.2024 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N 3 - 06.02.2024 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ოქმი N 4 - 05.03.2024 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N 4 - 05.03.2024 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N 3 - 02.03.2024 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N 4 - 30.04.2024 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N 5 - 14.05.2024 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი N 1-14.05.2024 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი N 2 - 23.05.2024 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N 5 - 04.05.2024 ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის ოქმი N 6 - 13.06.2024 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N 6 - 13.06.2024 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N 3 - 05.03.2024 იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი N 4 - 02.07.2024 საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N7 - 02.07.2024