• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

პრიორიტეტების დოკუმენტი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი ბრძანება Nბ28.28220609: 01.03.20022 წ. ცვლილების შეტანის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022-2022 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N2 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტის დოკუმენტი 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N4 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ბრძანება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების შესახებ თერჯოლის მუნ. 2024-2027 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ საშუალოვადიანი_გეგმა_2024-2027_-_(1) თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების საშუალოვადიანი დოკუმენტის პირველადი ვარიანტის მოწონების შესახებ თერჯოლის_მუნიციპალიტეტის_2024-2027_წლების_პრიორიტეტების_დოკუმენტი_ბოლო_-