• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

ნებართვები

ინფორმაცია საბავშვო ბაღების, საჯარო სკოლების და სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ცენტრის შესახებ საბავშვო ბაღების ჩამონათვალი საჯარო სკოლების ჩამონათვალი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსკრებელის შემოღების და მისი ოდენობის განსაზღვრის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა ქ. თერჯოლის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის ყოლის/ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ ქ. თერჯოლის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის ყოლის/ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ - ცვლილება მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესი გარე რეკლამის განთავსების წესი საქართველოს კანონი შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ საქართველოს კანონი - ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ შენობა-ნაგებობის ექსლუატაციაში მიღების წესი