• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

მდებარეობა

ადგილმდებარეობა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთ ნაწილში. ის ორი რელიეფური ზონისაგან შედგება: მთიანინაწილი(800 მ-მდე ზღვის დონიდან) და დაბლობი. ადმინისრტრაციული ცენტრია ქალაქი თერჯოლა, რომელიც მდებარეობ სზღვის დონიდან 170 მეტრზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ქვეყნის მთავარი ავტომაგისტრალი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტი დედაქალაქიდან 198 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ყველაზე ახლომდებარე რკინიგზის სადგურია ზესტაფონი, რომელიც მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან 18 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. უახლოესი აეროპორტი კოპიტნარია, რომელიც ქალაქ თერჯოლიდან 45 კილომეტრზე მდებარეობს. თერჯოლიდან 110 კილომეტრის დაშორებით კი ფოთის საზღვაო პორტი მდებარეობს.

მოსაზღვრე რაიონები: თერჯოლას დასავლეთით ესაზღვრება ქ. ქუთაისი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით ზესტაფონის, ჩრდილოეთით ტყიბულის, ჩრდილო-აღმოსავლეთით ჭიათურის და სამხრეთით ბაღდათის რაიონები.

 

კლიმატი

თერჯოლა ძირითადად მდებარეობს ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატის ოლქში. მუნიციპალიტეტის დაბალმთიან და საშუალომთიან ადგილებში ზღვის გავლენა შესუსტებულია, თუმცა დამახასიათებელია ნოტიო კლიმატი. აქ ზამთარი ცივია და ზაფხული შედარებით მშრალი და ცხელი. იანვრის თვის ტემპერატურა +2, +5, ზაფხულში მაქსიმალური ტემპერატურა +38 C, +40C. საშუალო წლიური ტემპერატურა 13,9˚ C -დან 14,1˚ C -მდე. ნალექიან დღეთა რიცხვი საშუალოდ წელიწადში 150-ს შეადგენს. ნალექების რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ – 1350 მმ.

 

ფლორა და ფაუნა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ფლორის მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, მცენარეული საფარი თერჯოლაში კოლხური ტიპისაა. ტყეები შემორჩენილია უმთავრესად ოკრიბა-არგვეთის ქედზე. უტყეო და დაუმუშავებელი ადგილები არგვეთის ქედის კალთებზე უკავია მდელოს, რომელიც სათიბ-საძოვრადაა გამოყენებული. აქ ვხვდებით მცენარეთა იმ სახეობებს, რომლებიც თერჯოლაში არსებული ბუნებრივი კლიმატური პირობების მსგავს გარემოში იზრდებიან: მუხას, წიფელს, ცაცხვს, კავკასიურ ძელქვას (როგორც ჩანს, თერჯოლის ტერიტორიაზე ფართოდ ყოფილა გავრცელებული, ამის დამადასტურებელია დრემდე შემონახული კორომები), წყავს, ბზას, ლიანებს, ტირიფს, მურყვანს, სოფელ გოგნში გავრცელებულია ხის უნიკალური ჯიში უთხოვარი.

თერჯოლა საინტერესოა ეკოტურიზმით დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანისათვის, რადგან აქ არის შემორჩენილი ჯერ კიდევ ხელუხლებელი ტყის მასივები. თერჯოლის ტყეებში ბინადრობს: მგელი, კავკასიური კვერნა, მაჩვი, ტურა, მგელი, კურდღელი, ტყის თაგვი, დედოფალა, იშვიათად წავი.

 

შიდა წყლები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მდინარეთა ხშირი ქსელია. მთავარი მდინარეა ყვირილა, რომელიც იმერეთის დაბლობს კვეთს აღმოსავლეთიდან დასავლეთით. მისი ყველაზე დიდი შენაკადია მარჯვნიდან–ჩოლაბური. ჩოლაბურს მარჯვნიდან უერთდება წყალუხვი მდინარე ძერული (ძევრულა). სხვა მდინარეებიდან აღსანიშნავია: ბუჯა,მაძარულა,ძუსა,ვარხმელა, ხმორდოლა, ჩხარა, ხაუჩა, ქვერუნა, როკიანისღელე, ჭიშურადაწყალწითელა. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მდინარეები ძირითადად საზრდოობენ წვიმის, თოვლისა და მიწისქვეშაწყლით. წყალდიდობა გაზაფხულზეა, წყალმცირეობა – ზაფხულსა და შემოდგომის დასაწყისში. მდინარე ძევრულაზე აგებულია ჰესი, ნაწილობრივ გამოყენებულია სარწყავად.