• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

შპს „ასტექის“ მიერ წარდგენილია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. კვახჭირში ასფალტის წარმოების, სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების, ნავთობსაცავის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის ანგარიშის განცხადება

https://ei.gov.ge/ka/info/68ed4554-be1b-4358-9c1d-bbffdd16f06c

#