• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

საერთო კრების სხდომის ან კონსულტაციის ჩატარების თარიღი და დრო
მუნიციპალიტეტის მერის 201_ წლის  N  -ის ბრძანების დანართი №1

დასახლების სახელწოდება

საერთო კრების სხდომის ან კონსულტაციის განმართვის თარიღი და დრო

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა

პროექტის საორიენტაციო ზღვრული ღირებულება, ლარი

1

სოფელი გოდოგანი

23.01.2023 - 11:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

2

სოფელი გოდოგანი (ნაგარევი)

23.01.2023 - 11:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

12000

3

სოფელი გოდოგანი(ბროლისქედი)

23.01.2023 - 11:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

12000

4

სოფელი გოდოგანი(ჭალასთავი)

23.01.2023 - 11:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

10000

5

სოფელი ჭოგნარი

23.01.2023 - 12:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

6

სოფელი კვახჭირი

23.01.2023 - 14:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

7

სოფელი კვახჭირი(ოდილაური)

23.01.2023 - 14:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

8

სოფელი კვახჭირი (სარბევი)

23.01.2023 - 14:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

9

სოფელი ნახშირღელე

23.01.2023 - 15:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

10

სოფელი ნახშირღელე(ნავენახები)

23.01.2023 - 15:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

12000

11

სოფელი ქვედა სიმონეთი

23.01.2023 - 17:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

12

სოფელი ზედა სიმონეთი

24.01.2023 - 11:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

13

სოფელი ბარდუბანი

24.01.2023 - 12:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

14

სოფელი ბარდუბანი (სათემო)

24.01.2023 - 12:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

12000

15

სოფელი ეწერი

24.01.2023 - 14:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

16

სოფელი ეწერი( ახალი უბანი)

24.01.2023 - 14:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

12000

17

სოფელი სიქთარვა

24.01.2023 - 15:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

18

სოფელი სიქთარვა (ჩხარი ეწერი)

24.01.2023 - 15:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

19

სოფელი ახალთერჯოლა

24.01.2023 - 17:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

20

სოფელი ახალთერჯოლა(ბოსელა)

24.01.2023 - 17:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

10000

21

სოფელი თუზი (თუზი )

25.01.2023 - 11:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

22

სოფელი თუზი (კაკაბოური)

25.01.2023 - 11:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

10000

23

სოფელი თუზი (თავასა)

25.01.2023 - 11:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

12000

24

სოფელი თუზი (ჯგილათი)

25.01.2023 - 12:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

10000

25

 სოფელი  თუზი(ვარდიგორა)

25.01.2023 - 12:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

26

სოფელი საზანო (საზანო)

25.01.2023 - 14:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

27

 სოფელი საზანო(დელტასუბანი)

25.01.2023 - 14:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

28

სოფელი საზანო(შიმშილაქედი)

25.01.2023 - 14:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

10000

29

სოფელი საზანო(ჩიხორი)

25.01.2023 - 15:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

12000

30

სოფელი საზანო( მუჯირეთი)

25.01.2023 - 15:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

10000

31

სოფელი საზანო( სკანდე)

25.01.2023 - 15:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

32

სოფელი რუფოთი (რუფოთი)

25.01.2023 - 17:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

33

სოფელი ტელეფა

25.01.2023 - 17:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

34

ალისუბანი (ქვედა ალისუბანი)

26.01.2023 - 11:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

35

ალისუბანი(ზედა ალისუბანი)

26.01.2023 - 12:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

36

სოფელი ალისუბანი (ზარნაძეები)

26.01.2023 - 12:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

12000

37

სოფელი ალისუბანი (თხილთაწყარო)

26.01.2023 - 12:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

10000

38

სოფელი ალისუბანი (მაჩიტაური)

26.01.2023 - 12:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

10000

39

სოფელი ღვანკითი

26.01.2023 - 13:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

20000

40

სოფელი ძევრი

27.01.2023 - 11:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

41

სოფელი ძევრი (ოქონა)

27.01.2023 - 11:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

42

სოფელი ძევრი (სეფარეთი)

27.01.2023 - 11:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

10000

43

სოფელი გოგნი

27.01.2023 - 12:30 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

44

სოფელი ჩხარი (ჩხარი)

27.01.2023 - 14:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

45

სოფელი ჩხარი (მაცხოვარი)

27.01.2023 - 14:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

16000

 

 

 

 

690000

https://docs.google.com/document/d/1tfQQj7hXcSaLnMpPHcgrNthHv6jxd-rc/edit?usp=sharing&ouid=104772049530770724739&rtpof=true&sd=true
#