• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართა2024 წლის 06 თებერვალს, 14:15 საათზე, სხდომათა დარბაზში გაიმართა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა, რომელზეც განხილულ იქნა შემდეგი საკითხი:

 

 

დღის წესრიგი

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (. თერჯოლაში, რუსთაველის ქუჩა N117-ში მდებარე (/ N33.09.45.985) შენობის პირველ სართულზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 67.00 კვ.. არასაცხოვრებელი ფართი  სარგებლობის უფლებით, ქირავნობის ფორმით პირდაპირი განკარგვის წესით, 1 (ერთი) წლის ვადით გადასცეს შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“- (/ 412670097).

 

 

 

ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე,

ბადრი ბუცხრიკიძე

#