ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ცხელი ხაზი:(0 491) 24 44 64 -მერია / 555 25 94 10 - საკრებულო

მორიგი სხდომის ანონსი 04/03/2020

4 მარტი, 2020

4 მარტს, 12:00 საათზე, საკრებულოს სააქტო დარბაზში გაიმართება მორიგი სხდომა, რომელზეც განიხილება დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი:

                                                                                                                                                                               

1. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების  ანგარიშის დამტკიცების შესახებ;

2.  ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ დადგენილების პროექტის განხილვა; (თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის N45/680 წერილი,25.02.2020 წ)

3. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (სოფ.ალისუბანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობის უფლებით ა(ა)იპ-თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახურისათვის გადაცემის თაობაზე.თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის N45/460 წერილი,11.02.2020 წ)

გააზიარე