ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ცხელი ხაზი:(0 491) 24 44 64 -მერია / 555 25 94 10 - საკრებულო

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ბრძანება 46-45 ბრძანება # 46 45 ირინა სირაძის შვებულების შესახებ 46-45 ბრძანება 04/20/2018 04/20/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 46 გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ 46-46 განკარგულება 07/11/2018 07/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-46 ბრძანება # 46 46 ხათუნა ნიკოლაძის შვებულების შესახებ 46-46 ბრძანება 04/20/2018 04/20/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 47 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (ბაღების გადაცემა) 46-47 განკარგულება 07/11/2018 07/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-47 ბრძანება # 46 47 დავით მაკარიძის შვებულების შესახებ 46-47 ბრძანება 05/16/2018 05/16/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-48 ბრძანება # 46 48 ზურაბ გეწაძის შვებულების შესახებ 46-48 ბრძანება 05/16/2018 05/16/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-49 ბრძანება # 46 49 გიორგი ლილუაშვილის შვებულების შესახებ 46-49 ბრძანება 04/26/2018 04/26/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 5 ახლაშობილთა ოჯახებისათვის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N 46 5 ახლაშობილთა ოჯახებისათვის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46-5 განკარგულება 01/18/2019 01/18/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 5 სოცილაური პროგრამა (ახალშობილები) 46-5 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-50 ბრძანება # 46 50 ცვლილება მონოს ლომიტში 46-50 ბრძანება 08/14/2018 08/14/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-51 ბრძანება # 46 51 საკრებულოს წევრთა ხარჯების ანაზღაურების შესახე ბ 46-51 ბრძანება 08/14/2018 08/14/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-52 ბრძანება # 46 52 საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ 46-52 ბრძანება 05/16/2018 05/16/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-53 ბრძანება # 46 53 ხათუნა ნიკოლაძის მივლინების შესახებ 46-53 ბრძანება 05/16/2018 05/16/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-54 ბრძანება # 46 54 ნინო ჯანელიძისა და გიორგი კაპანაძის მივლინების შესახებ 46-54 ბრძანება 05/16/2018 05/16/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-55 ბრძანება # 46 55 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 46-55 ბრძანება 05/24/2018 05/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-56 ბრძანება # 46 56 სოფიო ბუსკივაძის მივლინების შესახებ 46-56 ბრძანება 06/27/2018 06/27/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-57 ბრძანება # 46 57 ხათუნა ნიკოლაძის მივლინების შესახებ 46-57 ბრძანება 06/27/2018 06/27/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-58 ბრძანება # 46 58 ნინო ჯანელიძისა და ნოდარ ფანჩულიძის მივლინების შესახებ 46-58 ბრძანება 06/27/2018 06/27/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-59 ბრძანება # 46 59 ლაშა ლანჩავას შვებულების შესახებ 46-59 ბრძანება 06/27/2018 06/27/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 6 2019 წლის შესყდვების გეგმის ცვლილების შესახებ განკარგულება N 46 6 2019 წლის შესყდვების გეგმის ცვლილების შესახებ 46-6 განკარგულება 01/21/2019 01/21/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 6 სოციალური პროგრამა (ბინის ქირა) 46-6 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-60 ბრძანება # 46 60 თამბაქოს მოწევის აკრძალვის შესახებ 46-60 ბრძანება 08/14/2018 08/14/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-62 ბრძანება # 46 62 საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ 46-63 ბრძანება 06/27/2018 06/27/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-63 ბრძანება # 46 63 ნინო ჯანელიძისა და გიორგი კაპანაძის მივლინების შესახებ 46-63 ბრძანება 06/27/2018 06/27/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-64 ბრძანება # 46 64 ავთანდილ ბუსკივაძის შვებულების შესახებ 46-64 ბრძანება 06/27/2018 06/27/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება 46-64 46-64 განკარგულება 09/05/2018 09/05/2018 განკარგულება
ბრძანება 46-65 ბრძანება # 46 65 საკრებულოს რიგგარეშეს სხდომის მოწვევის შესახებ 46-65 ბრძანება 06/27/2018 06/27/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება 46-65 განკარგულება 09/27/2018 09/27/2018 განკარგულება
განკარგულება 46-65-ის დანართი განკარგულება 46-65-ის დანართი 46-65 განკარგულება 09/27/2018 09/27/2018 განკარგულება 46-65-ის დანართი
ბრძანება 46-66 ბრძანება # 46 66 სოფიო ბუსკივაძის მივლინების შესახებ 46-66 ბრძანება 06/27/2018 06/27/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-67 ბრძანება # 46 67 თემურ ქოჩიაშვილის მივლინების შესახებ 46-67 ბრძანება 06/27/2018 06/27/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-68 ბრძანება # 46 68 გიორგი კაპანაძის შვებულების შესახებ 46-67 ბრძანება 06/27/2018 06/27/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-69 ბრძანება # 46 69 ხათუნა ნიკოლაძის შვებულების შესახებ 46-69 ბრძანება 06/27/2018 06/27/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 7 სამედიცინო თანადაფინანსების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N 46 7 სამედიცინო თანადაფინანსების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46-7 განკარგულება 01/18/2019 01/18/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 7 სოციალური პროგრამა ( მედიკამენტები) 46-7 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-70 ბრძანება # 46 70 საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ 46-70 ბრძანება 07/11/2018 07/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-72 ბრძანება # 46 72 სახელდება (ღვანკითი) 46-72 ბრძანება 07/10/2018 07/10/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-73 ბრძანება # 46 73 ნინო ჯანელიძისა და გიორგი კაპანაძის მივლინების შესახებ 46-73 ბრძანება 07/11/2018 07/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 8 მედიკამენტებით დახმარების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N 46 8 მედიკამენტებით დახმარების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46-8 განკარგულება 01/18/2019 01/18/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 8 სოციალური პროგრამა (საკვები პროდუქტები) 46-8 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 9 სახლდაზიანების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცები შესახებ განკარგულება N 46 9 სახლდაზიანების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცები შესახებ 46-9 განკარგულება 01/18/2019 01/18/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 9 სოციალური პროგრამა (უსინათლოთა პროგრამა) 46-9 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
დადგენილება N 5 ახალგაზრდული და სპორტული პროგრამების დაფინანსების მიზნით თანხის განკარგვის წესისი დამტკიცების შესახებ დადგენილება N 5 ახალგაზრდული და სპორტული პროგრამების დაფინანსების მიზნით თანხის განკარგვის წესისი დამტკიცების შესახებ 5 დადგენილება 06/03/2019 06/03/2019 თერჯოლის საკრებულო
დადგენილება N6 დადგენილება N 6 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადმნ საზღვრებში სახ და ადგ თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არასებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 6 დადგენილება 03/06/2019 12/03/2019 თერჯოლის საკრებულო
დადგენილება N7 დადგენილება N 7 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის დამტკიცების შესახებ 7 დადგენილება 04/03/2019 04/08/2019 თერჯოლის საკრებულო
მერიის დებულება მერიის დებულება N2 დადგენილება დადგენილება 09/08/2018 09/28/2018 დადგენილება
რეგლამენტი საკრებულოს რეგლამენტი/დადგენილება N34 N34 დადგენილება 09/28/2018 08/06/2018 თერჯოლის საკრებულო
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება პროექტი პროექტი პროექტი 10/11/2018 10/11/2018 თერჯოლის მერია

Pages