ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ცხელი ხაზი:(0 491) 24 44 64 -მერია / 555 25 94 10 - საკრებულო

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
განკარგულება განკარგულება # 46 23 ფართის ქირავნობის შესხებ ( დალი ჩხეიძე) 46-23 განკარგულება 02/26/2018 02/26/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 24 შესყიდვების გეგმის ცვლილება განკარგულება N 46 24 შესყიდვების გეგმის ცვლილება 46-24 განკარგულება 06/03/2019 06/03/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 24 ფართს ქირავნობის შესახებ ( ვალერი ღვინეფაძე) 46-24 განკარგულება 02/26/2018 02/26/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 25 ცვლილება უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების პროგრამაში განკარგულება N 46 25 ცვლილება უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების პროგრამაში 46-25 განკარგულება 06/03/2019 06/03/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 25 შესყიდვების გეგმის ცვლილება 46-25 განკარგულება 10/05/2018 10/05/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 26 შესყიდვების გეგმის ცვლილება განკარგულება N 46 26 შესყიდვების გეგმის ცვლილება 46-26 განკარგულება 03/21/2019 03/21/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 26 სახლდაზიანების პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46-26 განკარგულება 10/05/2018 10/05/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 27 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის ცვლილების შესახებ 46-27 განკარგულება 03/16/2018 03/16/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-27 ბრძანება # 46 27 ი.სირაძისათვის HR-ს ფუნქციების დროებით დაკისრების შესახებ 46-27 ბრძანება 03/16/2018 03/16/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 27 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ქირავნობა ჭოგნარი) განკარგულება N 46 27 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ქირავნობა ჭოგნარი) 46-27 განკარგულება 03/21/2019 03/21/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 28 ჯან. და სოც. საკითხთა კომისიის პერსონალური შენმადგენლობის ცვლილების შესახებ 46-28 განკარგულება 03/16/2018 03/16/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-28 ბრძანება # 46 28 ბრძანებაში ცვლილების შესახებ 46-28 ბრძანება 03/22/2018 03/22/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 28 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა განკარგულება N 46 28 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 46-28 განკარგულება 03/21/2019 03/21/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 29 შესყიდვების გეგმის ცვლილება 46-29 46-29 10/05/2018 10/05/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-29 ბრძანება # 46 29 ნინო ჯანელიძისა და გიორგი კაპანაძის მივლინების შესახებ 46-29 ბრძანება 03/22/2018 03/22/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 29 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების დამტკიცების შესახებ განკარგულება N 46 29 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების დამტკიცების შესახებ 46-29 განკარგულება 04/03/2019 04/04/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 3 ეპილეფსიიტა და პარკისონით დაავადებულთა დახმარების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების სესახებ განკარგულება N 46 3 ეპილეფსიიტა და პარკისონით დაავადებულთა დახმარების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების სესახებ 46-3 განკარგულება 01/18/2019 01/18/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 30 კულტურის,განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის ცვლილების შესახებ 46-30 განკარგულება 04/11/2018 04/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-30 ბრძანება # 46 30 ეკა შეყრილაძის მივლინების შესახებ 46-30 ბრძანება 03/26/2018 03/26/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 30 შესყიდვების გეგმის ცლილება განკარგულება N 46 30 შესყიდვების გეგმის ცლილება 46-30 განკარგულება 04/16/2019 04/16/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 31 მანუჩარ ფანჩულიძისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 46-31 განკარგულება 04/11/2018 04/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-31 ბრძანება # 46 31 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 46-31 ბრძანება 04/11/2018 04/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 31 მერისათვ ის თანხმობის მიცემის შესახებ (ფართს ქირავნობა) განკარგულება N 46 31 მერისათვ ის თანხმობის მიცემის შესახებ (ფართს ქირავნობა) 46-31 განკარგულება 05/07/2019 05/07/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 32 ფრაქცია პატრიოტების რეგისტრაციის შესახებ 46-32 განკარგულება 03/30/2018 03/30/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 33 უძრავი ქონების სსიპ ქონების მართვის სააგენტოსათვის გადაცემის თაობაზე განკარგულება N 46 33 უძრავი ქონების სსიპ ქონების მართვის სააგენტოსათვის გადაცემის თაობაზე 46-33 განკარგულება 05/07/2019 05/10/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 33 ცვლილება სახლდაზიანების პროგრამაში 46-33 განკარგულება 10/05/2018 10/05/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 34 მერისათია თანხმობის მიცემის შესახებ (ფართის ქირავნობა საბა) განკარგულება N 46 34 მერისათია თანხმობის მიცემის შესახებ (ფართის ქირავნობა საბა) 46-34 განკარგულება 05/07/2019 05/10/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 34 საპრივატიზაციო ნუსხა 46-34 განკარგულება 10/05/2018 10/05/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 35 თანხმობა მერს (კელენჯერიძე) 46-35 განკარგულება 05/16/2018 05/16/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-35 ბრძანება # 46 35 იმედა რობაქიძის შვებულების შესახებ 46-35 ბრძანება 03/30/2018 03/30/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 36 შესყიდვების გეგმის ცვლილება 46-36 განკარგულება 10/05/2018 10/05/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 37 საპორივატიზებო ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ (საქვაბე) 46-37 განკარგულება 10/05/2018 10/05/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-37 ბრძანება # 46 37 საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციების დამტკიცების შესახებ 46-37 ბრძანება 08/14/2018 08/14/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 38 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (წყალმომარაგება) 46-38 განკარგულება 06/13/2018 06/13/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-38 ბრძანება # 46 38 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 46-38 ბრძანება 04/11/2018 04/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 39 საპრივატიზებო ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ ( რუსთაველის ქ.) 46-39 განკარგულება 10/05/2018 10/05/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-39 ბრძანება # 46 39 ირინა სირაძის შვებულების შესახებ 46-39 ბრძანება 04/11/2018 04/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 4 სოცილაური პროგრამა ( უმწეო) 46-4 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 4 დიალიზის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N 46 4 დიალიზის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46-4 განკარგულება 01/18/2019 01/18/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 40 შესყიდვების გეგმის ცვლილება 46-40 განკარგულება 10/05/2018 10/05/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-40 ბრძანება # 46 40 საკრებულოს რიგგარეშეს სხდომის მოწვევის შესახებ 46-40 ბრძანება 04/11/2018 04/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-41 ბრძანება # 46 41 სოფიო ფანჩულიძის შვებულების შესახებ 46-41 ბრძანება 04/11/2018 04/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 41 საპრივატზებო ობიექტების ნუსხა (დოლაკიძე) 46-41 განკარგულება 07/11/2018 07/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-42 ბრძანება # 46 42 გიორგი კაპანაძის შვებულების შესახებ 46-42 ბრძანება 04/13/2018 04/13/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 42 საპრივატიზებო ობიექტები (სახანძრო) 46-42 განკარგულება 07/11/2018 07/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-43 ბრძანება # 46 43 ეკა მაკარიძის მივლინების შესახებ 46-43 ბრძანება 04/13/2018 04/13/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 43 საპრივატიზებო ობიექტები (რიტუალები) 46-43 განკარგულება 07/11/2018 07/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-44 ბრძანება # 46 44 ეკა შეყრილაძის შვებულების შესახებ 46-44 ბრძანება 04/20/2018 04/20/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 44 ცვლილება სახდაზიანების პროგრამაში 46-44 განკარგულება 07/11/2018 07/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-45 ბრძანება # 46 45 ირინა სირაძის შვებულების შესახებ 46-45 ბრძანება 04/20/2018 04/20/2018 თერჯოლის საკრებულო

Pages