ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Hot line:(0 491) 24 44 64 -მერია / 555 25 94 10 - საკრებულო

მერიის საშტატო ნუსხა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია

N

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონის ნომერი

1

მერი

ბონდო სოფრომაძე

598 35 41 41

2

მერის პირველი მოადგილე

მანუჩარ ფანჩულიძე

577,977,540

3

მერის მოადგილე

მერაბ სირაძე

599 27 48 48

 

 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური

4

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

მანუჩარ რობაქიძე

599213637

 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

5

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

მზია ჭანტურიძე

514 10 26 26

6

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ნინო გაბრიაძე

577 57 55 26

7

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ნინო დოლაკიძე

599 22 53 24

8

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მაია დევიძე

599 77 72 37

9

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ლელა ცხადაძე

599 55 18 70

10

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მამუკა არაბიძე

555 43 89 74

11

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ნინო ლილუაშვილი

598 80 09 10

12

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ზურაბ გამეზარდაშვილი

599 51 08 59

 

შესყიდვების განყოფილება

13

შესყიდვების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

ზურაბ გოგნაძე

577 79 27 79

14

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ლია კუპატაძე

598 16 65 58

15

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მინდია ლილუაშვილი

514 55 65 55

16

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სოსო ჩაფიჩაძე

599 86 96 67

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლები

17

ქ. თერჯოლის მერის წარმომადგენელი

 

 

18

ქ. თერჯოლის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონსტანტინე ძოწენიძე

577,942,088

19

ქ. თერჯოლის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

დავით ქოჩიაშვილი

599,225,429

20

ქ. თერჯოლის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ავთანდილ თურქაძე

577 652 863

21

სოფ. ეწრის მერის წარმომადგენელი

 

 

22

სოფ. ეწერში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი,პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ელგუჯა გვენეტაძე

599 908 453

23

სოფ. ეწერში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი,პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

თამილა კახიძე

557,700,539

24

სოფ. ძევრში მერის წარმომადგენელი

ფრიდონი კუტალაძე

599457113

25

სოფ. ძევრში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

დიმიტრი აბჟანდაძე

599,307,520

26

სოფ. ძევრში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ილია სოფრომაძე

591,313,399

27

სოფ. ახალთერჯოლაში მერის წარმომადგენელი

ბესიკ ცხადაძე

591275257

28

სოფ. ახალთერჯოლაში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ნესტან წერეთელი

598,903,498

29

სოფ. ახალთერჯოლაში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ბესიკ ცხადაძე (სპეც.)

555,231,851

30

სოფ. ჩხარში მერის წარმომადგენელი

ვასილი ფანჩულიძე

595275670

31

სოფ. ჩხარში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

გოჩა ზარნაძე

558,567,790

32

სოფ. ჩხარში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

დავით ბუცხრიკიძე

599,163,537

33

სოფ. სიქთარვაში მერის წარმომადგენელი

თამაზი ბარბაქაძე

558922920

34

სოფ. სიქთარვაში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეცისლისტი

დავით გამეზარდაშვილი

577,941,668

35

სოფ. სიქთარვაში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეცისლისტი

გიორგი აბულაძე

591,070,654

36

სოფ,ბარდუბანში მერის წარმომადგენელი

 

 

37

სოფ, ბარდუბანში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

რომან ბარდაველიძე

595,303,156

38

სოფ, ბარდუბანში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

მინდია კლიდიაშვილი

577,947,941

39

სოფ. ქვ.სიმონეთში მერის წარმომადგენელი

სოლომონ დათუაძე

598789256

40

სოფ. ქვ.სიმონეთში მერის წარმომადგენელისასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ტარიელ ცერცვაძე

595,201,240

41

სოფ. ქვ.სიმონეთში მერის წარმომადგენელისასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

გიორგი ნიკოლაძე

577948019

42

სოფ.რუფოთში მერის წარმომადგენელი

ირაკლი ცქიფურიშვილი

598,527,288

43

სოფ.რუფოთში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

44

სოფ.რუფოთში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

დავით ვარდოსანიძე

577,944,885

45

სოფ.ზედა სიმონეთში მერის წარმომადგენელი

ზვიადი ბაზაძე

595415497

46

სოფ. ზედა სიმონეთში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

დავით თორთლაძე

577,947,848

47

სოფ. ზედა სიმონეთში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

შორენა გვენეტაძე

577959856

48

სოფ. თუზში მერის წარმომადგენელი

მამუკა გოგბერაშვილი

577952007

49

სოფ. თუზში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მარიამ ჯანიაშვილი

577,959,143

50

სოფ. თუზში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ოლღა შეიზაშვილი

599,358,039

51

სოფ. ღვანკითში მერის წარმომადგენელი

ტარიელ კუბლაშვილი

555424908

52

სოფ. ღვანკითში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სევერიონ კოვზირიძე

599,624,055

53

სოფ. ღვანკითში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

რეზო დადუნაშვილი

599,125,128

54

სოფ. კვახჭირში მერის წარმომადგენელი

რომან მამრიკიშვილი

595008857

55

სოფ. კვახჭირში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

თამარ ლომთაძე

599,424,131

56

სოფ. კვახჭირში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ალექსანდრე ყუბანეიშვილი

591,346,846

57

სოფ. ალისუბანში მერის წარმომადგენელი

იაგო აბჟანდაძე

598,544,766

58

სოფ. ალისუბანში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

59

სოფ. ალისუბანში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ეკა ხუჯაძე

599,924,353

60

სოფ. საზანოში მერის წარმომადგენელი

დავით გოგბერაშვილი

598322082

61

სოფ. ზედა საზანოში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

62

სოფ. ზედა საზანოში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

თამთა ცქიფურიშვილი

551,535,007

63

სოფ. ნახშირღელეში მერის წარმომადგენელი

მაია გაბიძაშვილი

555,025,309

64

სოფ. ნახშირღელეში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

65

სოფ. ნახშირღელეში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სერგო ნიკოლაძე

599,287,890

66

სოფ. ჭოგნარში  მერის წარმომადგენელი

თენგიზ ბასილაძე

514792727

67

სოფ. ჭოგნარში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ნესტან სვინტრაძე

593,422,286

68

სოფ. ჭოგნარში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

იამზე ტყეშელაშვილი

593,728,617

69

სოფ. გოდოგანში მერის წარმომადგენელი

გურამი ცირეკიძე

595104460

70

სოფ. გოდოგანში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ნათია ხარაბაძე

599,462,264

71

სოფ. გოდოგანში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ემზარ ჭიჭინაძე

599,027,690

72

სოფ. გოგნში მერის წარმომადგენელი

დავით რობაქიძე

598825875

73

სოფ.გოგნში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

მურად ჭანტურიძე

595,716,426

74

სოფ.გოგნში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 

 

 

 

იურიდიული სამსახური

75

იურიდიული სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

მიხეილ ვერულაშვილი

551 448 859

76

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

 

 

77

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

მარეხი ლილუაშვილი

593 485 979

78

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ნათია სახეჩიძე

557 221 300

 

 

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

79

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ავთანდილ ურიადმყოფელი

598 113 174

 

 

საფინანსო სახაზინო განყოფილება

80

საფინანსო სახაზინო განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

მარინა გაბეხაძე

557 688 892

81

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

მერაბ აბეასძე

598 378 696

82

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

რუსუდან ზარნაძე

598 514 837

83

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

მთვარისა ჭანტურიძე

514 092 828

84

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

მაია კოხოძე

599 212 635

 

 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილება

85

ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

დავით ლილუაშვილი

591 323 435

86

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ლუიზა პატარიძე

595 449 862

87

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

აკაკი რობაქიძე

557 537 541

88

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

სოფო ჯიბლაძე

599 801 320

89

მესამეკატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

კოტე ცნობილაძე

555,925,925

 

 

განათლების,კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

90

განათლების,კულტურისა და სპორტის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღანელი

გურამ თურქაძე

598 434 988

91

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

სოფიკო გაბრიაძე

551 305 530

92

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ნუნუ მარაქველიძე

593 161 623

93

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

შალვა ჩიქობავა

595 997 172

94

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ნინო ბერძულიშვილი

595 711 244

 

სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

95

  სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ვახტანგ იამანიძე

599727166

 

 

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილება

96

ინფრასტრუქტურის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

გელა ცქიფურიშვილი

557,593,791

97

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

გოდერძი თურქაძე

555,503,110

98

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ბადრი აბჟანდაძე

591231050

99

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ზაზა მესხი

599,390,609

100

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ნინო ხუჯაძე

577,576,996

101

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

იულონ ჭანტურიძე

599,631,434

102

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

კონსტანტინე სირბილაძე

599,141,323

 

 

სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის განყოფილება

103

არქიტექტურის განყოფილების მეორადი სტრუქრურული ერთეულის უფროსი

ამირან სოფრომაძე

595956542

104

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

კობა ფორჩხიძე

577,958,860

105

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ზურაბ მაკარიძე

599,512,182

106

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

სოფიკო სირბილაძე

555,568,459

107

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

პაატა გაბრიჭიძე

551,273,529

108

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

გიორგი ჩუბინიძე

598,410,042

109

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

რამაზ ლორთქიფანიძე

595,981,607

 

 

სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

110

სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პაატა გოგიაშვილი

599,152,078

111

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ზურაბ გოგიაშვილი

599,402,822

112

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ბეჟან გოგიაშვილი

551102835

113

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ვახტანგ კაკოიშვილი

599,019,133

114

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

შოთა რობაქიძე

551,117,962

115

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

მირზა მაგრაქველიძე

598,247,973

116

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

მარინა მაკარიძე

551,160,106

117

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

მიხეილ ბარბაქაძე

595,310,901

118

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ირაკლი ცხადაძე

599,110,570

 

 

ჯანდაცვისა და სოცილურ საკითხთა სამსახური

119

სოციალურ და ჯანდაცვის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

დიანა ფოცხვერაშვილი

599,761,635

120

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

მირანდა თორთლაძე

577,947,714

121

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

თამარ მიხელიძე

557,430,850

122

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

შორენა სოფრომაძე

599,335,783

 

 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

123

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ნუგზარ ფანჩულიძე

595,054,624

124

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

გიორგი რობაქიძე

598,718,151

125

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

გურამ კოხიაშვილი

599,101,714

126

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

აკაკი ქურციკიძე

599,154,351

127

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

მარი კუხალაშვილი

599,240,281

128

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

გელა ყიფიანი

558,460,229

 

 

ზედამხედველობის სამსახური

129

ზედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

არჩილ ქოჩიაშვილი

596744141

130

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

გელა ქასრაშვილი

595,313,142

131

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

 

 

132

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალიტი

 

 

133

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

სოსო რობაქიძე

596115322

134

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

გიორგი გოცირიძე

596,417,474

135

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალიტი

ალექსანდრე რობაქიძე

551,433,277

136

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალიტი

ლაურა გაბეხაძე

595,495,299

 

 

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

137

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

გიორგი  კაპანაძე

599,402,530

138

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ზურაბ ჩხიკვაძე

599,189,601

139

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ქეთევან კეზევაძე

598679891

140

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

გოჩა ყიფიანი

599,888,556

141

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

ინგა გეწაძე

558785050

 

 

შტატგარეშე მოსამსახურეები/ შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულები

142

მერის თანაშემწე

გიორგი ამირანაშვილი

599,566,262

143

მერის წარმომადგენელი საკრებულოსა და პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი ბიუროში

ბიძინა ბუცხრიკიძე

599,213,637

144

ქსელის ადმინისტრატორი (აიტი)

გოჩა გიორგაძე

599,263,286

145

მდივანი

ნანა მაკარიძე

595,449,881

146

მდივანი

თამარ ივანაშვილი

591,942,626

147

მდივანი

ირინა დოღონაძე

571,144,430

148

მძღოლი

კონსტანტინე ხანთაძე

591,250,147

149

მძღოლი

მალხაზ ცხადაძე

599,537,029

150

მძღოლი

პაატა ვერულაშვილი

599,618,840

151

ტექნიკური მუშაკი

ვიტალი ცქიფურიშვილი

599,159,901

152

რეფერენტი

მარიამ სოფრომაძე

599433481

153

რეფერენტი

მერაბ ბუსკივაძე

555306116

 

Share page