ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Hot line:(0 491) 24 44 64 -მერია / 555 25 94 10 - საკრებულო terjolissakrebulo@gmail.com

Document Base

Title Description Doc. number Doc. type Receive date Publish Date Doc. receiver
ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულება ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულება 1 კვარტალური შესრულება 04/24/2020 04/24/2020 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
დადგენილება N 1 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი ცვლილება დადგენილება N 1 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი ცვლილება 1 დადგენილება 01/14/2019 01/14/2019 თერჯოლის საკრებულო
დადგენილება დადგენილება # 1 ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საშეშე და სამასალე მერქნის უსასყიდლოდ განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ 1 დადგენილება 01/11/2018 01/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
tets ასდნმასნდმ 134333 ბრძანება 01/21/2019 01/21/2019 განკარგულება
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების ინფორმაცია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების ინფორმაცია 2 ბიუჯეტის კვარტალური შესრულება 07/23/2020 09/08/2020 ბიუჯეტის კვარტალური შესრულება 2
დადგენილება N 2 2019 წლის ბიუჯეტის მეორე ცვლილება დადგენილება N 2 2019 წლის ბიუჯეტის მეორე ცვლილება 2 დადგენილება 01/30/2019 01/30/2019 თერჯოლის საკრებულო
დადგენილება N 3 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ დადგენილება N 3 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 3 დადგენილება 06/02/2019 06/02/2018 თერჯოლის საკრებულო
2020 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულება 2020 წლის სამი კვარტლის შესრულების ინფორმაცია 3 ბიუჯეტის შესრულება 11/04/2020 11/04/2020 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N 4 2019 წლის ბიუჯეტის ცვლილების შესახებ დადგენილება N 4 2019 წლის ბიუჯეტის ცვლილების შესახებ 4 დადგენილება 06/03/2019 06/03/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება 46 _ 19 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 46 - 19 განკარგულება 03/04/2020 03/06/2020 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 14 2017 წლის ბიუჯეტის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 46 -14 განკარგულება 01/31/2018 01/31/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 2 სოციალური პროგრამა (დიალიზი) 46 2 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება 46 26 თუზის დამისამართების შესახებ 46 26 განკარგულება 08/10/2020 08/18/2020 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 3 სოციალური პროგრამა (ეპილეფსია, პარკისონი0 46 3 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 35 ცვლილება ბინის ქირით უზრუნველყოფის განაკრგულებაში განკარგულება N 46 35 ცვლილება ბინის ქირით უზრუნველყოფის განაკრგულებაში 46 35 განკარგულება 05/06/2019 11/06/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 37 ფართის ქირავნობის შესახებ (საზანო - ვარდოსანიძე) განკარგულება N 46 37 ფართის ქირავნობის შესახებ (საზანო - ვარდოსანიძე) 46 37 განკარგულება 05/06/2019 11/06/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 38 ფართის ქირავნობის შესახებ (მუსიკალური სკოლა-კელენჯერიძე) განკარგულება N 46 38 ფართის ქირავნობის შესახებ (მუსიკალური სკოლა-კელენჯერიძე) 46 38 განკარგულება 05/06/2019 05/11/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 39 ფართის ქირავნობის შესახებ ( მერიის შენობა - ჯაილავა) განკარგულება N 46 39 ფართის ქირავნობის შესახებ ( მერიის შენობა - ჯაილავა) 46 39 განკარგულება 05/06/2019 05/11/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება 46 40 05/06/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 46 40 განკარგულება 05/06/2019 05/06/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N 46 40 უძრავი ქონების პრივატიზაციის ნუსხისა და გეგმის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N 46 40 უძრავი ქონების პრივატიზაციის ნუსხისა და გეგმის დამტკიცების შესახებ 46 40 განკარგულება 05/06/2019 05/11/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება 46 42 11/06/2019 „ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 თებერვლის N120 დადგენილებით დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების შესახებ 46 42 განკარგულება 11/06/2019 11/06/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება 46 43 11/06/2019 ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №46/86 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახე 46 43 განკარგულება 11/06/2019 11/06/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება 46 44 11/06/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 ივნისის N 46/40 განკარგულებაში ტექნიკური ხასიათის შეცდომის გასწორების შესახებ 46 44 განკარგულება 11/06/2019 11/06/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება 46 45 11/06/2019 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, 2019 წელს სტიქიის პრევენციის მიზნით დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების შესახებ 46 45 განკარგულება 11/06/2019 11/06/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება 46 46 25/06/2019 ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №46/86 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 46 46 განკარგულება 06/25/2019 06/28/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება 46 47 03/07/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 46 47 განკარგულება 07/03/2019 07/03/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N 46 48 გენდერული საბჭოს ცვლილების შესახებ განკარგულება N 46 48 გენდერული საბჭოს ცვლილების შესახებ 46 48 განკარგულება 03/07/2019 03/11/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 48 გენდერული საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ განკარგულება # 46 48 გენდერული საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 46 48 განკარგულება 11/07/2018 11/07/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 49 ფართის ქირავნობის შესახებ (შაქრო გიორგაძე) განკარგულება # 46 49 ფართის ქირავნობის შესახებ (შაქრო გიორგაძე) 46 49 განკარგულება 08/08/2018 08/08/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 49 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (უზუფრუქტი, წყალმომარაგება) განკარგულება N 46 49 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (უზუფრუქტი, წყალმომარაგება) 46 49 განკარგულება 03/07/2019 03/11/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 50 გოდოგნის ბაღისათვის ქონების გადაცემის შესახებ განკარგულება # 46 50 გოდოგნის ბაღისათვის ქონების გადაცემის შესახებ 46 50 განკარგულება 08/08/2018 08/08/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 50 მერისათვის თანხმობის მოცემის შესახებ (უზუფრუქტი, სოფლის მეურნეობა) განკარგულება N 46 50 მერისათვის თანხმობის მოცემის შესახებ (უზუფრუქტი, სოფლის მეურნეობა) 46 50 თერჯოლის საკრებულო 03/07/2019 03/11/2019 46 50
განკარგულება # 46 51 ფართის ქირავნობის შესახებ ( ზარნაძე) განკარგულება # 46 51 ფართის ქირავნობის შესახებ ( ზარნაძე) 46 51 განკარგულება 08/08/2018 08/08/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 51 ცვლილება ბინის ქირით უზრუნველყოფის დახმარების პროგრამაში განკარგულება N 46 51 ცვლილება ბინის ქირით უზრუნველყოფის დახმარების პროგრამაში 46 51 განკარგულება 07/08/2019 07/12/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 52 ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამის ცვლილების შესახებ განკარგულება N 46 52 ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამის ცვლილების შესახებ 46 52 განკარგულება 07/08/2019 07/12/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 53 ქუჩისათვის სახელის მინიჭების მიზანშეწონილობის შესახებ განკარგულება # 46 53 ქუჩისათვის სახელის მინიჭების მიზანშეწონილობის შესახებ 46 53 განკარგულება 08/08/2018 08/08/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება 46 53 07/08/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46 53 განკარგულება 08/07/2019 08/14/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება # 46 54 სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ განკარგულება # 46 54 სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 46 54 განკარგულება 08/08/2018 08/08/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება 46 54 07/08/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 46 54 განკარგულება 08/07/2019 08/14/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება # 46 55 საარჩევნო ღონისძიებების შესახებ განკარგულება # 46 55 საარჩევნო ღონისძიებების შესახებ 46 55 განკარგულება 10/08/2018 10/08/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება 46 55 07/08/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 2019 წლის საპრივატიზებო ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ 46 55 განკარგულება 08/07/2019 08/14/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება 46 56 07/08/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46 56 განკარგულება 08/07/2019 08/14/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება # 46 57 ცვლილება ერთჯერად ფინანსურ დახმარების პროგრამაში განკარგულება # 46 57 ცვლილება ერთჯერად ფინანსურ დახმარების პროგრამაში 46 57 განკარგულება 08/24/2018 08/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება 46 57 07/08/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების 2019 წლის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 46 57 განკარგულება 08/07/2019 08/14/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება # 46 58 ცვლილება უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ბენეფიციართა დახმარების პროგრამაში განკარგულება # 46 58 ცვლილება უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ბენეფიციართა დახმარების პროგრამაში 46 58 განკარგულება 08/24/2018 08/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 59 ცვლილება მედიკამენტებით დახმარების პროგრამაში განკარგულება # 46 59 ცვლილება მედიკამენტებით დახმარების პროგრამაში 46 59 განკარგულება 08/24/2018 08/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება 46 59 04/09/2019 ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №46/86 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 46 59 განკარგულება 09/04/2019 09/06/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება # 46 60 ცვლილება ეპილეფსიითა და პარკისონით დაავადებულ დახმარებათა პროგრამაში განკარგულება # 46 60 ცვლილება ეპილეფსიითა და პარკისონით დაავადებულ დახმარებათა პროგრამაში 46 60 განკარგულება 08/24/2018 08/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება 46 60 04/09/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და 18 წლამდე დიაბეტით დავადებულთა ოჯახების ფინანსური დახმარების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46 60 განკარგულება 09/04/2019 09/06/2019 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N 46 61 სამედიცინო თანადაფინანსების პროგრამაში ცვლილების შესახებ განკარგულება N 46 61 სამედიცინო თანადაფინანსების პროგრამაში ცვლილების შესახებ 46 62 განკარგულება 04/09/2019 04/11/2019 თერჯოლის საკრებულო

Pages